Điều khiển servo

Cập nhật vào : Thứ bảy - 05/01/2019 14:31


Thư viện Servo đã có sẵn trong hệ thống thư viện mặc định của Arduino nên bạn không cần phải download một thư viện mới về.

Lắp mạch chuẩn bị

Sơ đồ mạch breadboard

Hoặc cắm trên arduino sensor shield v5 servo

Thư viện Servo đã có sẵn trong hệ thống thư viện mặc định của Arduino nên bạn không cần phải download một thư viện mới về.

Copy và dán code sau

	#include <Servo.h>   // Thư viện điều khiển servo
	 
	// Khai báo đối tượng myservo dùng để điều khiển servo
	Servo myservo;     
	 
	int bientro = A0;    // Khai báo chân analog đọc biến trở điều khiển servo
	int servoPin = 9;    // Khai báo chân điều khiển servo
	 
	void setup ()
	{
	  // Cài đặt chức năng điều khiển servo cho chân servoPin
	  myservo.attach(servoPin); 
	  
	  Serial.begin(9600); // Mở giao tiếp Serial ở baudrate 9600
	}
	 
	void loop ()
	{
	  int value = analogRead(bientro);// Đọc giá trị biến trở
	  
	  // Chuyển giá trị analog (0-1023) đọc được từ biến trở sang số đo độ (0-180độ)
	  // dùng để điều khiển góc quay cho servo
	  int servoPos = map(value, 0, 1023, 0, 180);
	  
	  // Cho servo quay một góc là servoPos độ
	  myservo.write(servoPos);
	  
	  Serial.println(servoPos);
	  
	  delay(100);
	}


Sửa lần cuối vào : Thứ bảy - 05/01/2019 15:36

 

HỖ TRỢ 24/7

Kinh doanh:

Di động: 092.129.6329

Email: info.damibot@gmail.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

 • 13 Nguyễn Khắc Cần, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • 092.129.6329 Fax: 092.129.6329
 • Kinh Doanh : info.damibot@gmail.com

XƯỞNG SẢN XUẤT

 • 13 Nguyễn Khắc Cần, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Hotline: 092.129.6329