Điều khiển thông qua Bluetooth

Cập nhật vào : Thứ bảy - 05/01/2019 15:45


Module này gồm 4 chân GND, VCC, TX, RX Khi kết nối bạn chỉ cần nối chân TX với chân 0 và chân RX nối với chân 1 trên Arduino sau đó bạn có thể lập trình gửi và nhận dữ liệu như 1 cổng Serial thông thường. Module này có 3 loại Master, Slave và loại chạy được cả 2 chế độ Master và Slave, ở ví dụ này tôi sử dụng loại Slave, khi kết nối với điện thoại bạn đisền mật khẩu mặc định là: 1234

Module này gồm 4 chân GND, VCC, TX, RX Khi kết nối bạn chỉ cần nối chân TX với chân 0 và chân RX nối với chân 1 trên Arduino sau đó bạn có thể lập trình gửi và nhận dữ liệu như 1 cổng Serial thông thường. Module này có 3 loại Master,  Slave và loại chạy được cả 2 chế độ Master và Slave, ở ví dụ này tôi sử dụng loại Slave, khi kết nối với điện thoại bạn đisền mật khẩu mặc định là: 1234

Về phần mềm trên điện thoại Android trong ví dụ này tôi sử dụng phần mềm DroiDuino bạn có thể tìm và tải trên Google Play. Giao diện và cách sử dụng phần mềm rất đơn giản, bạn chỉ cần nhìn là có thể sử dụng được ngay.

Sơ đồ kết nối

Lập trình

	// Khai báo biến
	char state;
	 
	void setup() {
	 // Cài đặt các chân bạn muốn điều khiển thành thành Ouput 
	 // Ở đây tôi sử dụng 4 chân 9, 10, 11, 12
	 pinMode(9, OUTPUT);
	 pinMode(10, OUTPUT);
	 pinMode(11, OUTPUT);
	 pinMode(12, OUTPUT);
	 Serial.begin(9600); // Kết nối bluetooth module ở tốc độ 9600
	}
	 
	void loop() {
	 
	 if(Serial.available() > 0){
	  // Đọc giá trị nhận được từ bluetooth
	  state = Serial.read();
	 } else 
	  state = 0;
	 
	 Serial.println(state);
	// Thực hiện điều khiển các chân 9, 10, 11, 12
	// Ở đây tôi đã quy ước sẵn các giá trị gửi và nhận dữ liệu giữa điện thoại và Arduino
	switch (state) {
	 case '1':
	  digitalWrite(9, HIGH);
	  break;
	 case '2':
	  digitalWrite(9, LOW);
	  break;
	 case '3':
	  digitalWrite(10, HIGH);
	  break;
	 case '4':
	  digitalWrite(10, LOW);
	  break;
	 case '5':
	  digitalWrite(11, HIGH);
	  break;
	 case '6':
	  digitalWrite(11, LOW);
	  break;
	 case '7':
	  digitalWrite(12, HIGH);
	  break;
	 case '8':
	  digitalWrite(12, LOW);
	  break;  
	 
	 default: 
	  break;
	}
	 
	}

 


Sửa lần cuối vào : Thứ bảy - 05/01/2019 15:45

 

HỖ TRỢ 24/7

Kinh doanh:

Di động: 092.129.6329

Email: info.damibot@gmail.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

 • 13 Nguyễn Khắc Cần, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • 092.129.6329 Fax: 092.129.6329
 • Kinh Doanh : info.damibot@gmail.com

XƯỞNG SẢN XUẤT

 • 13 Nguyễn Khắc Cần, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Hotline: 092.129.6329